กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่ ต.บางจะเกร็ง กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่ ต.บางจะเกร็ง
525 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ชุมชนชายฝั่ง ต.บางจะเกร็ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้าแปรรูป , ริวกิวหวาน , หมึกผ่า , ปลาค้างเหลืองหวาน , ปลามะลิอบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย
ที่อยู่ : 213/2 หมู่ 1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :  085 175 4624

ชื่อสินค้า : ริวกิวหวาน
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 500 บาท
 

ชื่อสินค้า : หมึกผ่า
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 600 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาค้างเหลืองหวาน
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาค้างเหลือง
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 380 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลามะลิอบแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 450 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาช่อนอบแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 450 บาท
 

ชื่อสินค้า : หอยหลอดหวาน
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 600 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาวง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 570 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาทูหอม
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 35 บาท
 

ชื่อสินค้า : หมึกกระตอย
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
ราคา : 500 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง