กลุ่มอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปบ้านพังสาย จ.สงขลา กลุ่มอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปบ้านพังสาย จ.สงขลา
1,563 view

ชื่อร้าน / กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปบ้านพังสาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ปัจจุบันปริมาณปูและสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยมีจำนวนน้อยลง ซึ่งกลุ่มประมงพื้นบ้าน “บ้านพังสาย” ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู บ้านพังสาย” ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของปริมาณปูและสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทย และเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำประมงแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทางศูนย์ฯ และ ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกภายในชุมชน จึงได้จัดตั้ง “กลุ่มอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปบ้านพังสาย” ขึ้น เมื่อปี 2563 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งกลุ่มฯ ยังมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าเพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ที่อยู่ : 109/1 หมู่ 7 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 
โทรศัพท์/FB : 095 017 5565 คุณเสาวลักษณ์ จันทร์ลิหมัด (ประธานกลุ่มฯ) www.facebook.com/seafoodphangsai

ชื่อสินค้า : ปลาหลังเขียวหวาน
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 200 กรัม , 500 กรัม
ราคา : 100 - 240บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาคมบางตากแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 200 กรัม
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาจิ๊กโก๋ตากแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 200 กรัม 
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาทูเค็ม 
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 300 กรัม
ราคา : 100 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง