กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ
152 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รีไซเคิลจากขยะทะเล การหล่อกระถางจากขยะทะเล ไหว้พระทำบุญ และที่พัก 2 วัน 1 คืน เป็นโฮมสเตย์ พร้อมอาหารทะเล 3 มื้อ
ที่อยู่ :  118 ม.9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์/FB :  085 020 0024 , www.facebook.com/บ้านขุนสมุทรจีน โฮมสเตย์ ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร

การท่องเที่ยว
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง