กลุ่มประมงชายฝั่งคลองละวน จ.ระยอง กลุ่มประมงชายฝั่งคลองละวน จ.ระยอง
170 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มประมงชายฝั่งคลองละวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือชมธรรมชาติริมคลองตอนบน สะพาน3 หมู่บ้านคาเซ
ที่อยู่ :  111 ม.1 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์/FB :  094 712 0225 , www.facebook.com/กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวคลองลาวน

การท่องเที่ยว
1. วิถีถิ่นเผาถ่านเจาโบราณ
2. แวะชมชายฝั่งริมคลอง ร.10 ดูชายหาดที่มีแผ่นดินกั้นและมีกิจกรรมเก็บขยะ
3. อนุรักษ์พันธุ์จาก ฟื้นฟูต้นจาก วิสาหะกิจเพาะเชื้อหอยนางรม 
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง