กินปู ดูวาฬ กินปู ดูวาฬ
237 view


 

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหลมผักเบี้ย (ร้านกินปูดูวาฬ)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารพื้นบ้าน ทะเลซีฟู๊ด เมนูตามสั่ง ทำกิจกรรมวิถีชีวิตประมงท้องถิ่น
ที่อยู่ :  3/1 ม.1 บ้านพะเนิน ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
โทรศัพท์/FB : 

081 856 4939 (นายมนู อรัญพันธ์ ประธานกลุ่ม ) , 095 517 5893 (ร้านกินปูดูวาฬ) , www.facebook.com/ร้านกินปูดูวาฬ


 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง