กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.เกาะหมาก กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.เกาะหมาก
980 view

ชื่อร้าน / กลุ่มเครือข่าย : กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนฯ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการโดยคนในชุมชน  มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน อาทิ ฐานเรียนรู้ทำไข่ในหิน ประติมากรรมทราย ทำไซดักกุ้ง เย็บจาก กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชน เช่น บ้านเรือนไทยกระปุกออมสิน อาหารทะเลแปรรูป รวมทั้ง กิจกรรมท่องเที่ยวทางบกและทะเล เช่น เส้นทางจักรยาน เส้นทางล่องเรือชมเกาะในทะเลสาบ เรียนรู้วิถีประมงพื้นถิ่น ยกไซ กิจกรรมสร้างบ้านให้กุ้งให้ปลาอาศัย เป็นต้น
ปัจจุบันกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก กำลังดำเนินกิจรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยได้จัดทำธนาคารสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำในทะเลสาบ
2. เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจในชุมชนโดยการนำมาขยายพันธ์และปล่อยคืนสู่ทะเล
3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
ที่อยู่ : 191/1 หมู่ที่3 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทรศัพท์/FB : 093-6746786, www.facebook/ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
ONE DAY TRIP
​09.00 ลองเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะสี่เกาะห้า สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 /ชมรังนกนางแอ่นในถ้ำเนียงเคย/ชมธรรมชาติของเกาะหินปูน
10.00 เดินทางสู่เกาะกระ เกาะแห่งความเชื่อ ชื่นชมความงามถ้ำกระจก  ขอพลังอำนาจที่หินมังกร  ขอคู่ครองที่ต้นโพธิ์รากเงินรากทอง ขอพรหลวงปู่ทวดให้แคล้วคลาดปลอดภัย ขอเลขมงคลเพื่อเสี่ยงโชคที่ศาลน้ำโต๊ะนิ และสั่นกระดิ่งต่ออายุให้ยืนยาวที่สะพาน 12 นักษัตร
11.30 รับประทานอาหารบนเกาะกระ บุปเฟ่ห์อาหาร 3 อย่าง พร้อมปิ้งย่าง
13.30 เดินทางสู่ลำคลองเกาะโคบ ดูฝูงควายไล่ทุ่ง นกอพยพ และทิวทัศน์ป่าพรุเขียวขจี ร่วม  Save & Set them free  ด้วยการปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามสู่ทะเลสาบสงขลา  โดยนำพันธุ์กุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในชุมชน ในธนาคารสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
14.30 เดินทางกลับถึงที่ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.เกาะหมาก
15.00 สนุกกับกิจกรรมทำไข่ในหิน นำกลับบ้านเป็นของฝาก
16.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อัตราค่าบริการ ท่านละ 950 บาท  (10 คนขึ้นไป)  ราคานี้รวม
- อาหารกลางวันบนเกาะ+ปิ้งย่าง 
- เรือนำเที่ยวเกาะ  2 เกาะ + คลองป่าพรุ
- ของที่ระลึกใข่ในหินท่านละ 1 กล่อง
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
- น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง