กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด จ.นครศรีธรรมราช
1,637 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด จ.นครศรีธรรมรา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : สครับสาหร่ายข้อ , เซรั่มสาหร่ายข้อ , สบู่สาหร่ายข้อ
ที่อยู่ : 8 ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์/FB : 098 468 3842 , www.facebook/Let's Sea

ชื่อสินค้า : สครับสาหร่ายข้อ
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 390 บาท
 

ชื่อสินค้า : เซรั่มสาหร่ายข้อ
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 550 บาท
 

ชื่อสินค้า : สบู่สาหร่ายข้อ
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 100 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง