กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวมะขามป้อม กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวมะขามป้อม
331 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวมะขามป้อม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง ตรา "กร่ำไคร้หอม"
ที่อยู่ :  70/3 ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์  085 087 4600 (นายเสงี่ยม ไตรวงษ์)

ชื่อสินค้า : สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง ตรา "กร่ำไคร้หอม"
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 40 บาท/ขวด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง