เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน​ เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน​
892 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย : เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน​
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :  การนำผ้ามาย้อมด้วยสีที่ได้จากไม้ป่าชายเลน เป็นความรู้ภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ การย้อมเสื้อผ้าสมัยก่อนเกิดจากผู้ที่มีอาชีพตัดไม้โกงกางไปเผาถ่านขณะที่ตัดไม้ยางไม้ติดเสื้อผ้า ซักไม่ออกจึงเกิดการนำเปลือกไม้มาต้มแล้วนำเสื้อผ้ามาย้อมทำให้ไม่เห็นยางไม้ที่ติดเสื้อแต่เนื่องจากการย้อมแบบดั้งเดิมในท้องถิ่นจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดคือสีส้ม ต่อมาโรงเรียนจึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดลวดลายที่สวยงามหลากหลายแบบ ให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น
ที่อยู่ :  122/21 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000​
โทรศัพท์ :  089 4126 404

ชื่อสินค้า : เสื้อมัดย้อมจากต้นโกงกาง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 150 บาท
 

ชื่อสินค้า : กระเป๋ามัดย้อมจากต้นโกงกาง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 100 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง