กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
2,963 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ในอดีตทางกลุ่มของเราประสบปัญหาเรือประมงเล็กและเรือประมงพาณิชย์จากพื้นที่อื่นเข้ามาคราดหอยบริเวณปากน้ำปราณส่งผลให้ระบบนิเวศหน้าดินถูกทำลายรวมถึงส่งผลกระทบต่อเครื่องมือประมงของชาวประมงพื้นบ้านจากปัญหาดังกล่าว ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีใช้อย่างยั่งยืน รวมถึงการปกป้องการบุกรุกทำลายทรัพยากร และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นแหล่งทำมาหากินของคนในพื้นที่และลูกหลานต่อไปในอนาคต เช่นการทำกิจกรรมธนาคารปู 
ที่อยู่ :  หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทรศัพท์/ID Line/FB:  082 722 7411 , 094 873 4924 , Line : utakata99 , www.facebook/กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ

ชื่อสินค้า : เนื้อปูอก1
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปูม้า 100%
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 300 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปูก้อนแกะกรรเชียง
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปูม้า 100%
น้ำหนักสุทธิ : ครึ่งกิโลกรัม
ราคา : 800 บาท
 

ชื่อสินค้า : เนื้อก้ามปู
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปูม้า 100%
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 300 บาท
 

ชื่อสินค้า : เนื้อกล้ามปูไม่มีแกนใน
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปูม้า 100%
น้ำหนักสุทธิ : ครึ่งกิโลกรัม
ราคา : 350 บาท
 

ชื่อสินค้า : เนื้อปูกรรเชียงใบพาย
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปูม้า 100%
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 900 บาท
 

ชื่อสินค้า : เนื้อปูแกะ
ส่วนประกอบสำคัญ : เนื้อปูม้า 100%
น้ำหนักสุทธิ : ครึ่งกิโลกรัม 
ราคา : 900 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาอินทรีย์แดดเดียว
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาอินทรีย์ 100%
น้ำหนักสุทธิ : 500 กรัม
ราคา : 250 บาท/1 แพ็ค
 

ชื่อสินค้า : ปลาโอแดดเดียว
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลาโอ 100%
น้ำหนักสุทธิ : 350 กรัม 
ราคา : 100 บาท
 

ชื่อสินค้า : หมึกแดดเดียว
ส่วนประกอบสำคัญ : หมึก 100%
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม  
ราคา : 400 บาท
 

ชื่อสินค้า : ไข่ปู
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : 400 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง