โรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน) จ.สมุทรปราการ โรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน) จ.สมุทรปราการ
2,011 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  โรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : กลุ่มโรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน) เป็นโรงเรียนนอกหลักสูตรที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนในการรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ให้กับลูกหลานของชุมชนคลองเสาธง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และได้มีการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยนำทรัพยากรทางทะเลที่จับได้โดยเรือประมงพื้นบ้านนำมาแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จัดจำหน่ายตามฤดูกาล เช่น ปลากุเลาหอม ,ปลาหวานทอดกรอบ, ปลากุเลาทอดกรอบ,ปลาทูกรอบ โดยเน้นความสดสะอาด และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปพัฒนา การบริหารจัดการภายในกลุ่มให้ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป
ที่อยู่ : 1 หมู่ 5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์/FB : 089 929 5702 www.facebook/โรงเรียนนอกกะลาบ้านลุงสอนหลาน

ชื่อสินค้า : ปลากุเลาหอม
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลากุเลาหอม 100%
น้ำหนักสุทธิ : ตามน้ำหนักปลา
ราคา : 600 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาหวานทอด
ส่วนประกอบสำคัญ : ปลากด,ปลาจวด เป็นต้น 100%
น้ำหนักสุทธิ : 1,000 กรัม
ราคา : 300 บาท/แพ็ค

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง