ร้านคนจับปลาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้านคนจับปลาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
1,890 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  ร้านคนจับปลาประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :  สถานการณ์ในปี 2549 เกิดปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือทำการประมงเพื่อให้จับสัตว์น้ำได้มากขึ้น เช่น การพัฒนาคุณภาพอวนและลดขนาดตาอวนที่ใช้จับสัตว์น้ำให้มีขนาดตาเล็กลงชาวบ้านได้เรียนรู้ว่าการใช้อวนตาขนาดเล็กหรืออวนตาถี่จับสัตว์น้ำ สามารถจับสัตว์น้ำได้มากในช่วงระยะแรกเท่านั้น เพราะการใช้อวนตาถี่ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดน้อยลง ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระไดได้รวมกลุ่มทบทวนและถอดบทเรียนการทำประมง โดยการเรียนรู้จาสถานการณ์ภายนอก และยึดหลักการทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลภายใต้แนวคิด "การทำประมงอย่างยั่งยืน" และชาวประมงพื้นบ้าน ได้เริ่มทำธนาคารปู สร้างบ้านปลา และตั้งกติกาชุมชน โดยการหยุดใช้อวนตาถี่จับสัตว์น้ำ เพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรทางทะเลไว้หล่อเลี่ยงชุมชนของพวกเขาให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 
ที่อยู่ :  280/1 ม.3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์/FB : 062 839 3236 , www.facebook/ร้านคนจับปลาประจวบคีรีขันธ์

ชื่อสินค้า : ปลาทูสด
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 500 กรัม
ราคา : 232 บาท/กิโลกรัม , แพ็คละ 116 บาท (ราคานี้นำไส้ออกแล้ว)

 

ชื่อสินค้า : ปลาน้ำดอกไม้แล่
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : น้ำหนักต่อแพ็คไม่เกิน 300 กรัม
ราคา : 580 บาท/กิโลกรัม

 

ชื่อสินค้า : ปลากุเลาเค็ม
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : ตัวละไม่เกิน 800 กรัม (ซื้อยกตัวซีลสูญญากาศ)
ราคา : 990 บาท/กิโลกรัม

 

ชื่อสินค้า : ปลาน้ำดอกไม้แล่
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : -

 

ชื่อสินค้า : กุ้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : -
ราคา : -
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง