สินค้า ตุ๊กตาลูกพะยูนน้อย
ใบสั่งจองตุ๊กตาลูกพะยูนน้อย

หมายเหตุ 

1. ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง
2. การจัดส่ง : ทางไปรษณีย์ 
    - ขนาดความยาว 80 ซม. ค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ส่งได้ไม่เกิน 1 ตัว
    - ขนาดความยาว 17 ซม. ค่าจัดส่งครั้งละ 50 บาท ส่งได้ไม่เกิน 2 ตัว
3. รับสินค้าด้วยตนเอง (ไม่มีค่าจัดส่ง) : ชั้น 5 สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรุงเทพฯ

***แฟกซ์ใบสั่งจอง พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสาร 0 2143 8676 หรือ E -mail : director.sec@dmcr.mail.go.th
สนใจสอบถาม : ส่วนช่วยอำนวยการฯ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์  โทร 08 6613 2268  หรือ นางสาวอธิชา อยู่ภู่  โทร 06 4161 2126

ดาวน์โหลด

ใบสั่งจองตุ๊กตาลูกพะยูนน้อย.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 67