มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
เตรียมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ดูแล มาเรียม

ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง จ.ตรัง ทีมพิทักษ์ดุหยง เครือข่ายอนุรักษ์ และชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้ดูแลอนุบาลลูกพะยูน มาเรียม ซึ่งเป็นลูกพะยูนที่พลัดหลงจากแม่ ที่อ่าวทึง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ แรกพบเกยตื้นมาตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

    

ในการดูแลอนุบาลลูกพะยูน ต้องใช้เวลาในการดำเนินการที่ต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 1-1.5 ปี เพื่อให้ลูกพะยูน สามารถดำรงชีวิต และพร้อมออกไปเข้าฝูงเพื่อใช้ชีวิตเองได้ในธรรมชาติ ซึ่งในการดูแลต้องใช้ทีมสัตวแพทย์ และอาสาสมัคร มาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก

    

ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่อ่าวดุหยง ยังมีอันตรายหลายอย่างในพื้นที่ เช่น คลื่นลมมรสุมในทะเล แมงกะพรุนกล่องมีพิษ และปลากระเบน ที่ทำให้สัตวแพทย์และอาสาสมัคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง บาดเจ็บไปแล้วอย่างน้อย 10 ราย

    

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและดูแลผู้ปฏิบัติงานดูแลอนุบาลลูกพะยูน มาเรียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จึงจะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือ มาเรียม จากอันตรายต่าง ๆ เช่น ป่วยเพราะต้องแช่น้ำทะเลเป็นเวลานานนาน หรือได้รับพิษจากแมงกะพรุนกล่อง หรือโดนเงี่ยงปลากะเบนแทง ทั้งสัตวแพทย์และอาสาสมัคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบงด้วย