มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
เกณฑ์การช่วยเหลือผู้พิทักษ์

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
1. ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย

เสียชีวิต จำนวนเงิน   200,000 บาท
 เจ็บสาหัส   จ่ายตามจริงไม่เกิน  50,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท

2. ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ

เสียชีวิต จำนวนเงิน   100,000 บาท 
 เจ็บสาหัส   จ่ายตามจริงไม่เกิน  25,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท
ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท

3. บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เสียชีวิต จำนวนเงิน   50,000 บาท 
 เจ็บสาหัส   จ่ายตามจริงไม่เกิน  20,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท
ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท

ทั้งนี้กรณีเสียชีวิต เจ็บสาหัส เจ็บ ป่วย ที่เป็นที่ประจักษ์ให้จ่ายเงินได้ทันทีตามจริงแต่ไม่เกินที่กำหนด หากกรณีที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ให้นำเข้าคณะกรรมการพิจารณา