ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
133 view

รางวัลที่ 1 ตุ๊กตาผ้าพะยูน ไซต์ใหญ่ ยาว 80 ซม. จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ถุงผ้ารักษ์ทะเล จำนวน 20 รางวัล

 รางวัลที่ 3 ตุ๊กตาผ้าพะยูนน้อย ยาว 20 ซม. จำนวน 20 รางวัล

รางวัลที่ 4 ชะลอมใส่แก้วรักษ์โลก จำนวน 10 รางวัล