ประกาศผลรางวัล
19 view

          ประกาศผลกิจกรรมประกวดภาพถ่ายขยะทะเล กิจกรรมวันเด็กปี 2561 มีผู้ทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกา 8 ท่าน  (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด)
รางวัลที่ 1 ที่พักบนเกาะสีชัง 1 รางวัล
          1. Chutharat Satecho

รางวัลที่ 2 ตุ๊กตาโลมาหรือฉลาม 3 รางวัล ดังนี้
          1. จัยฉัน มีแค่เธอ
          2. Chonnikan Kaewmanee
          3. Niwan LoveKing

รางวัลที่ 3 หุ่นยนต์สัตว์ทะเลหายากแปลงร่างได้ 2 รางวัล ดังนี้

          1. สมศักดิ์ อาร์ตอาร์ต
          2. ศิลปะ อาร์ตอาร์ต

รางวัลชมเชย พวงกุญแจที่ระลึกของกรม ทช. 2 รางวัล ดังนี้

          1. ต่ายต้อม เพลินเพลิน
          2. Abu Rijai Al-budeewee
 
          สำหรับผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 8 ท่าน ขอให้ติดต่อรับรางวัลที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้แจ้งผ่าน inbox (ช่องสนทนา) ของเฟสบุ๊คกรม ทช. แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โดยใช้ผ่านเพสบุ๊คที่ได้รับรางวัล เพื่อยืนยันตัวตน และระบุที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อการจัดส่งของรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

          1. ทุกรางวัล ขอให้แจ้งเพื่อรับรางวัล ภายใน 60 วัน (ไม่เกิน 31 มีนาคม 2561)
          2. รางวัลที่ 1 ที่พัก ให้ใช้สิทธิ์เข้าพักได้ ภายใน 60 วัน (ไม่เกิน 31 มีนาคม 2561)
          3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นได้