รายละเอียดโครงการ
16 view

          วันเด็กปี 2561 นี้ วันที่ 13 มกราคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยขอเชิญแฟนเพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชวนน้องๆ หนูๆ ถ่ายรูปขยะแปลกที่เจอริมชายหาด พร้อมใส่แคปชั่นท้าเพื่อนว่า “แปลกกว่านี้มีอีกไหม” ติดแฮ็ดแท็กเพื่อนในเฟสบุ๊ค 3 คน #DMCRTH #ครอบครัวเรารักษ์ทะเล และลุ้นรับที่พักเกาะสีชัง 1 คืน พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

กติกาตามนี้ครับ
          1. ถ่ายรูป "ขยะแปลก" ริมชายหาด
          2. พร้อมใส่แคปชั่นท้าเพื่อนๆ ว่า “แปลกกว่านี้มีอีกไหม” 
          3. ติดแฮ็ดแท็กเพื่อนในเฟสบุ๊ค 3 คน และใส่ #DMCRTH #ครอบครัวเรารักษ์ทะเล
          4. Like&Share เพจและกิจกรรม เปิดเป็นสาธารณะ
          5. ภาพใด ทำตามกติการครบถ้วน และถูกใจกรรมการรับรางวัลไปเลย (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด)

รางวัล
          1. รางวัลที่ 1 ที่พักบนเกาะสีชัง 1 คืน จำนวน 1 รางวัล
          2. รางวัลชมเชย ตุ๊กตาโลมา/ฉลาม จำนวน 3 รางวัล
          3. รางวัลรองชมเชย หุ่นยนต์ปลาฉลาม TRANFORMER แปลงร่างได้ จำนวน 2 รางวัล

          โดยการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะทะเล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้การนำของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเตรียมประกาศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด ตามบริบทของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558