ประเภทการแข่งขัน
15 view

"จูงลูกวิ่งริมหาด พาเต่ากลับบ้าน สานความมุ่งมั่นพิทักษ์ผืนทะเลกับ ทช." 

หน้าร้อนนี้ ทช. ชวนคุณพ่อคุณแม่จูบมือคุณหนู ๆ มาร่วมงานวิ่งที่อบอุ่นที่สุด พร้อมร่วมพิทักษ์ผืนทะเล ปล่อยเต่ากลับบ้าน แล้วใช้เวลาวันหยุดด้วยกันกับ RAYONG 2019 RUN FOR RANGERS AND MARINE LIFE 2 "เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2"

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว
ฮาล์ฟมาราธอน 05.15 น.
มินิมาราธอน

05.45 น.

ฟันรัน 06.00 น.

รุ่นฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร)

ชาย หญิง

ไม่เกิน 20 ปี

ไม่เกิน 20 ปี.
21-30 ปี

21-30 ปี.

31-40 ปี 31-40 ปี
41-50 ปี 41-50 ปี
51-60 ปี 51-60 ปี
60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป

มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร)

ชาย หญิง

ไม่เกิน 20 ปี

ไม่เกิน 20 ปี.
21-30 ปี

21-30 ปี.

31-40 ปี 31-40 ปี
41-50 ปี 41-50 ปี
51-60 ปี 51-60 ปี
60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป

ฟันรัน (5 กิโลเมตร)

ชาย หญิง

รุ่นทั่วไป

รุ่นทั่วไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง