ช่องทางการรับสมัคร
16 view

Click เพื่อเข้าสู่หน้ารับสมัคร 
Rayong Run For Rangers And Marine Life 2019

หรือ Scan QR Code

เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป รับ BIB เสื้อ กระเป๋า วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00-18.00 น.

สถานที่ วัน/เวลา
ณ ลานอเนกประสงค์ แหลมเจริญ ระยอง 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.

ค่าสมัครรวม
- ของที่ระลึกและหมายเลขนักกีฬา

หมายเหตุ
- การสมัครออนไลน์จะปิดเมื่อผู้มีสมัครเต็มจำนวน 3,000 คน
- ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่นได้
- สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครและการสั่งซื้อเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทุกกรณี
- ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันไปใช้ปีถัดไปได้
- สามารถชำระค่าสมัครได้ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA หรือ Master และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง

กรณีที่พบปัญหาในการรับสมัคร online โปรดติดต่อ go to race 
Email : info@gotorace.com
หรือ โทร : 02 236 2931-2 / 081-357-5496 คุณเอ๋

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง