ประกาศผลการประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" ประกาศผลการประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"
22 view

          กรม ทช. ประกาศผลกิจกรรมการประกวดภาพวาดจิตรกรรม "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" และขอเชิญผู้ได้รับรางวัลทุกท่านเข้ารับรางวัลจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน" ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
*** ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ โทรศัพท์ 086 613 2268 

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลพิเศษ ประเภทรางวัลสวยงาม

รางวัลพิเศษ ประเภทเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์