ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ
399 view

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน

          วันที่ 7 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอแจ้งประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ตามนโยบายเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 236 ราย รวม 1,069 ภาพ ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในความเป็นธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลนที่สวยงามสมบูรณ์ ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงมีภาพถ่ายที่มีคุณค่าและความงามในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง หรือป่าชายเลน โดยรางวัลอันดับที่ 1 เป็นรางวัลที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา,ในยางบีช จ.ภูเก็ต รางวัลอันดับที่ 2 เป็นรางวัลที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมแฟร์ เฮาส์ วิลลา แอนด์ สปา สมุย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และรางวัลอันดับที่ 3 เป็นรางวัลที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมแบนส์ ไดฟ์วิ่ง รีสอร์ท เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลชมเชยเป็นเสื้อที่ผลิตจากขยะพลาสติกในทะเล 100 รางวัล (สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกราย ยังจะได้รับบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ที่แหลมพันวา จ.ภูเก็ต รายละ 2 ใบอีกด้วย

รางวัลอันดับที่ 1 ที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช จ.ภูเก็ต

คุณจามิกร ศรีคำ
ชื่อภาพ : ชีวิตกับท้องทะเล
สถานที่ : ท่าเรือ บ้านหินร่ม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
วันที่ถ่ายภาพ : 27 เมษายน 2564

 

 รางวัลอันดับที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมแฟร์ เฮาส์ วิลลา แอนด์ สปา สมุย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุพินญา อิทธิภักดิ์ 
ชื่อภาพ : จุดลับ แต่ไม่ลับ
สถานที่ : ถ้ำค้างคาว ไร่เลย์ จ.กระบี่
วันที่ถ่ายภาพ : 28 พฤศจิกายน 2564

 

รางวัลอันดับที่ 3 ที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมแบนส์ ไดฟ์วิ่ง รีสอร์ท เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

คุณศิริชัย จุลสุวรรณรักษ์
ชื่อภาพ : บางปู ป่าชายเลนใกล้เมืองกรุง
สถานที่ : ป่าชายเลน ข้างสะพานวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปู สมุทรปราการ
วันที่ถ่ายภาพ : 11 มกราคม 2564

 

รางวัลชมเชย เสื้อที่ผลิตจากขยะพลาสติกในทะเล 100 รางวัล
(สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย)


รางวัลบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "ทุกท่าน"

*** รางวัลชมเชย (เสื้อ) และบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต แหลมพันวา จะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ***

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง