เชิญชวนส่งภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศทางทะเล เชิญชวนส่งภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศทางทะเล
50 view

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญขวนพี่น้อง ผองเพื่อน ทุกเพศ ทุกวัย ส่งภาพธรรมชาติ หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน มาประกวดกัน (1 คน ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ตามนโยบายเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่านไป และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่สวยงามของพวกเรา โดยครั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนของรางวัลเป็นที่พักสุดแสนโรแมนติกบนเกาะริมทะเลชื่อดังระดับโลกของประเทศไทย รวม 3 รางวัลใหญ่ (3 วัน 2 คืน) รางวัลชมเชย 100 รางวัล และของสมนาคุณพิเศษสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

/// รางวัล ///

​          - รางวัลที่ 1 ที่พักสุดชิว 3 วัน 2 คืน ริมทะเลภูเก็ต (ระดับ 5 ดาว) พร้อมอาหารเช้า 1 รางวัล (ไม่รวมค่าเดินทาง) ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช จ.ภูเก็ต หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่อยู่ในระดับ 5 ดาว เช่นเดียวกัน

​          - รางวัลที่ 2 ที่พักสุดเท่ 3 วัน 2 คืน ริมทะเลเกาะสมุย (ระดับ 4 ดาว) พร้อมอาหารเช้า 1 รางวัล (ไม่รวมค่าเดินทาง) ณ โรงแรมแฟร์ เฮาส์ วิลลา แอนด์ สปา สมุย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่อยู่ในระดับ 4 ดาว เช่นเดียวกัน

​          - รางวัลที่ 3 ที่พักสุดฮิป 3 วัน 2 คืน ริมทะเลเกาะเต่า (ระดับ 3 ดาว) พร้อมอาหารเช้า 1 รางวัล (ไม่รวมค่าเดินทาง) ณ โรงแรมแบนส์ ไดฟ์วิ่ง รีสอร์ท เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่อยู่ในระดับ 3 ดาว เช่นเดียวกัน

​          - รางวัลชมเชย เสื้อที่ระลึกจากกรม ทช. (ผลิตจากขยะทะเลจำพวกพลาสติก Recycle) 100 รางวัล จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดยจะจัดส่งตรงถึงบ้าน ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ ได้ลงทะเบียนไว้

​          - ของสมนาคุณพิเศษ บัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต แหลมพันวา สำหรับทุกท่านที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม (ท่านละ 2 ใบ) ส่งตรงถึงบ้านตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ได้ลงทะเบียน

/// เกณฑ์การตัดสิน ///
          1. ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในความเป็นธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลนที่สวยงามสมบูรณ์
          2. ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน​
          3. ภาพถ่ายมีคุณค่าและความงามในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง หรือป่าชายเลน

/// ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ///
          ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม และต้องการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องดำเนินการดังนี้​
          1. ลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ https://register.dmcr.go.th/ 
          2. Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันที จำนวนตั้งแต่ 1 - 5 ภาพ (ขนาดแต่ละภาพไม่เกิน 10 MB) ทั้งนี้ หากไม่ลงทะเบียน จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
          3. กำหนดการส่งภาพ (เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.

/// กติกา และเงื่อนไขในการประกวด ///
          1. ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
          2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ (ผลงาน) 
          3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันหมดเขตรับภาพ (วันที่ 31 ธันวาคม 2564) หากพบว่ามีการร้องเรียนว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิใช่ของผู้ส่งผลงาน ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ แต่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับผู้เสียหาย หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
          4. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีด้านสั้นที่สุดของภาพไม่ควรต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน 4,000 พิกเซล ที่มีความละเอียด (Resolution) ไม่ควรต่ำกว่า 220 dpi ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น // โดยแต่ละภาพมีขนาดไม่เกิน 10 MB // 
          5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
          6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น
          7. สามารถปรับแต่งเพื่อให้คุณภาพของภาพดีขึ้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
          8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
          9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
          10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
          11. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
          12. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถนำไปใช้ในงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
          13. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้านับจากวันประกาศผล ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิ์นำภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
          14. บุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
          15. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

/// ระยะเวลาดำเนินการ ///
          1. เปิดลงทะเบียนและส่งภาพ (ผลงาน) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.
          2. การตัดสินภาพ (ผลงาน) ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565
          3. ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ วันที่ 7 มกราคม 2565

/// เงื่อนไขการรับรางวัล ///
          1. รางวัลที่พัก สามารถเข้าพักได้ในช่วงวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
          2. รางวัลอื่น จะจัดส่งให้ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ตามนโยบายเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 236 ราย รวม 1,069 ภาพ ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในความเป็นธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลนที่สวยงามสมบูรณ์ ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงมีภาพถ่ายที่มีคุณค่าและความงามในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง หรือป่าชายเลน

อ่านต่อ