ประชุม การจัดการขยะทะเลอาเซียน
การประชาสัมพันธ์

ทุกคนมีส่วนสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกัน มาช่วยกันลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล “Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris” จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโขทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ 

VTR แนะนำการประชุม : Click

Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris 1 :Cilck

Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris 2 :Cilck

Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris 3 :Cilck

ทำไม เราควรให้ความสำคัญกับปัญหาขยะทะเล Why should we care about marine debris?

 

“ไทยกับความร่วมมือของอาเซียนในการจัดการขยะทะเล” ASEAN Cooperation on marine debris management and the role of Thailand

 

“ไทย ริเริ่มแก้ปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาค”
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ณ กรุงเทพมหานคร เป็นการริเริ่มโดยไทย ในฐานะประธานอาเซียน เพื่อการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคและระดับโลก
5 March 2019, Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris at Bangkok, Thailand. Initiated by Thailand, as the 2019 ASEAN Chair.