ศาลาพิทักษ์ทะเล
ผลการดำเนินงานในปี 2561

          ในเบื้องต้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำการปรับปรุงอาคารที่ได้มีการจัดสร้างอยู่ก่อนแล้วของท้องถิ่น ให้สามารถใช้งานได้ทันทีในพื้นที่ 24 จังหวัด และในอนาคตจะได้ทำการสร้างเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้การตรวจตราเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งของชาติได้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลย์และยั่งยืนสืบไป

ในปี 2561 ดำเนินการรวม 24 จังหวัดชายฝั่ง 26 แห่ง ดังนี้
อ่าวสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้
อ.เกาะช้าง จ.ตราด
อ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ่าวเนินฆ้อ ต.เนินฆ้อ
อ.แกลง จ.ระยอง
กลางทะเลหน้าบางทราย ต.บางทราย
อ.เมือง จ.ชลบุรี
หมู่ที่ 6 ต.สองคลอง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
บางปูใหม่ ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
บางขุนเทียน เขตท่าข้าม
แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ชายทะเลหมู่ที่ 3 ต.โคกขาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
บ้านคลองเทียน ต.ชะอำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
หมู่ที่ 2 ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
บ้านปากคลอง ต.ปากคลอง
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หมู่ที่ 1 ต.เขาถ่าน
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
หมู่ที่ 4 ต.ท่าทอง
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนทอง
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
บ้านท่าเสาหมู่ที่ 2 ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
บ้านปากนคร หมู่ที่ 1 ต.ปากนคร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
พื้นที่ จ.พัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง
บ้านบานาหมู่ที่ 2 ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชายหาดนราทัศน์ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
บ้านกลางหมู่ที่ 6 ต.บางเตย
อ.เมือง จ.พังงา
แหลมพันวา ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26
ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
หมู่ที่ 4 ต.ตะเสะ
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง
อ.เมือง จ.สตูล