ศาลาพิทักษ์ทะเล
วัตถุประสงค์
  • เป็นจุดที่พักชั่วคราวของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลขณะเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และสอดส่องป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • เป็นศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ล่อแหลมที่อาจเกิดการบุกรุกขึ้นได้
  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ออกปฎิบัติหน้าที่ ตรวจตราเฝ้าระวัง เพื่อดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง