กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2564

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน​ต่างๆ และพุทธศาสนิกชน​ เข้าร่วมในพิธี​ จำนวนกว่า 200 คน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

          สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ กรม​ ทช. ได้ถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา​ เป็นจำนวนเงิน 1,825,742.86 บาท​ (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์)​