กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2563

          วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี พร้อมด้วยนายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน​ต่างๆ และพุทธศาสนิกชน​ เข้าร่วมในพิธี​ จำนวนกว่า 200 คน ณ วัดจองคำ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

          สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ กรม​ ทช. ได้ถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา​ เป็นจำนวนเงิน 1,462,529.40 บาท​ (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)​

 

 

 

 

ภาพ/เนื้อข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร