กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2562

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายจเรศักดิ์​ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน​ต่างๆ และพุทธศาสนิกชน​ เข้าร่วมในพิธี​ จำนวนกว่า 200 คน ณ วัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

          สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ กรม​ ทช. ได้ถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา​ เป็นจำนวนเงิน 1,919,969.50 (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)