กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2560

วัดแจ้งวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จำนวนเงิน 1,394,135 บาท