กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2557

          วันที่ 26 ตุลาคม 2557 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน​ต่างๆ และพุทธศาสนิกชน​ เข้าร่วมในพิธี​ จำนวนกว่า 500 คน ณ วัดเกาะหลักพระอารามหลวง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

          สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ กรม​ ทช. ได้ถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา​ เป็นจำนวนเงิน 1,608,948 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาท)