กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2557

วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2557 จำนวนเงิน 1,608,948 บาท