กิจกรรมปั่นปลูกป่าและงานแถลงข่าว กิจกรรมปั่นปลูกป่าและงานแถลงข่าว
805 view

          วันที่ 6 ตุลาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” สู่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยมีพลเอก โปฎก บุนนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน และนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ รวมถึงเทศบาลเมืองจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้คลองภักดีรำไพ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
          ภายหลังจากการเริ่มกิจกรรม“ปั่นปลูกป่า” นั้น ประธานพร้อมด้วยอธิบดี ทช. และคณะ ได้ปั่นจักรยานมาถึงบริเวณแปลงปลูกป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อร่วมกันปลูกพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 1,900 ต้น และร่วมงานแถลงข่าวโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 แห่งแรกของโลก บนเนื้อที่ 518 ไร่ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 อีกด้วย
          สำหรับโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 บ้านเสม็ดงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรม ทช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจังหวัดจันทบุรี ที่นำพื้นที่จำนวน 518 ไร่ มาทำประโยชน์เพื่อสังคม ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการสนองพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อผืนป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 2 – 3 ปีนี้ ซึ่งหากการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ สถานที่แห่งนี้จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติแห่งแรกของโลก ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วประเทศได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ครบวงจรเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนจังหวัดจันทบุรี