พิธีวางศิลาฤกษ์ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร.9 พิธีวางศิลาฤกษ์ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร.9
903 view

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9” จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลรายงาน และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือป่าชายเลน โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหารจากกรม ทช. และสนช. รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ฯ คณะทูตานุทูต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางพลอย 9 สี และทรงโปรยดอกไม้ จากนั้นทรงปลูกต้นไม้ จำนวน 3 ต้น ได้แก่ ต้นรังกะแท้ ต้นหงอนไก่ทะเล และต้นใบพาย พร้อมกันนี้ทรงเสด็จไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ภายหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วเสร็จ ผู้ที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ ได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ณ บริเวณแปลงที่จัดเตรียมไว้ สำหรับการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อผืนป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย และจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของโลกที่รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก