อเมริกาใต้ (South America) อเมริกาใต้ (South America)
449 view

          มีพื้นที่ป่าชายเลนรวมประมาณ 23,883 ตร.กม. คิดเป็น 15.7 เปอร์เซนต์ ของป่าชายเลนทั่วโลก (150,000 ตร.กม.) พบในประเทศต่างๆ เช่น สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเอกวาดอร์สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา สาธารณรัฐซูรินาม สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เป็นต้น
          Mangrove forests of the South America are about 23,883 km2, accounting for approximately 15.7% of the global mangrove forests (150,000 km2).Countries where mangrove forests are found: Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname, Brazil, etc.

 

 

          Avicenniagerminans เป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงถึง 10 ม. มีรากหายใจคล้ายหมุดจำนวนมาก โผล่เหนือผิวดิน ยาวถึง 20 ซม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปใบหอก สีเขียวแกมเหลืองอมสีเทาทึมๆกลีบดอกสีขาวอมเหลือง มีขนปกคลุม ผลเป็นผลแห้งแตก เมล็ดงอกขณะที่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่
          Avicenniagerminans grows as shrub to small evergreen tree, up to 10 m. tall. The roots produce pneumatophores rising up to 20 cm. above ground to allow oxygen to get to the roots during periods of flooding. The leaves are arranged decussately, lanceolate in shape, dull grayish yellow-green in colour. Petals are yellowish white and pubescent. The fruit is a capsule. The seeds germinate while still attached to the parent plant.

          Avicennia bicolor เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงถึง 15 ม. พบในบริเวณปากแม่น้ำที่มีการขึ้นลงของน้ำสูง เป็นชนิดที่มีความทนทานต่อน้ำเค็มจัด มีสถานภาพการอนุรักษ์ซึ่งจัดโดย The IUCN Red List of Threatened Species เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable species)
          Avicennia bicolor is a species of medium evergreen tree, growing up to 15 m. tall.It is found in the down-stream high intertidal region where river mouths meet the sea and has a high tolerance to hypersalineconditions.Its conservation status, assigned byThe IUCN Red List of Threatened Species, is “Vulnerable species”.

          Rhizophora mangle โดยทั่วไปแล้วเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 5-10 ม. แต่อาจพบสูงได้ถึง 20-30 ม. หรือมากกว่า และมีรากค้ำยันสูง 2-4.5 ม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก มีหูใบร่วมหุ้มยอดอ่อนยาว 2.5-5 ซม. แผ่นใบรูปรี เกลี้ยง ด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง ขอบใบม้วนลงด้านล่างเล็กน้อย กลีบดอกสีเหลืองซีด มีกลิ่นหอมเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบานประมาณ 2 ซม. ผลรูปกรวย สีน้ำตาลดำ ยาวประมาณ 3 ซม. มีกลีบเลี้ยงติดคงทน เมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่ ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว 20-30 ซม.
          Rhizophora mangle is normally a small evergreen tree 5-10 m. tall, but can grow to 20-30 m. (and even more) tall, with arching stilt roots 2-4.5 m. high. The leaves are arranged decussately, having terminal interpetiolar stipules, elliptic in shape, glabrous, shiny green above and yellowish green beneath. Leaf margins are slightly rolled under at edges. Flowers are pale yellow, slightly fragrant, about 2 cm. across. Fruits are dark brown, conical, about 3 cm. long, with enlarged curved sepals, viviparous. The propagules fall when they are 20-30 cm. long.

          Rhizophoraracemosa มีลักษณะใกล้เคียงกับ Rhizophora mangle ต่างกันตรงที่ช่อดอกของ R. racemosa มักมี 32-64 (-128) ดอกย่อย ในขณะที่ของ R.mangle มีเพียง(2)3(4) ดอกย่อย
          Rhizophoraracemosa is similar to Rhizophora mangle. However, the inflorescences of R. racemosa usually contain 32-64 (-128) florets while that of R. mangle contain only (2)3(4) florets.

          Conocarpus erectus มีการกระจายพันธุ์ได้กว้างตามสังคมพืชชายฝั่ง ตั้งแต่เขตร้อนของอเมริกาถึงแอฟริกาตะวันตก เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้น ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง สูง 4-20 ม. พืชชนิดนี้มี 2 รูปแบบ คือแบบที่มีใบสีเขียวปกติ และแบบที่ใบมีสีเงินซึ่งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
          Conocarpus erectus is widely distributed in coastal plant communities in tropical America and West Africa. It is an evergreen shrub or tree with a spreading crown. It can grow 4-20 m. tall. There are two forms of the tree, one with green leaves and one with silvery leaves. The latter one is commonly used as ornamental.