แอฟริกาตะวันออก (East Africa) แอฟริกาตะวันออก (East Africa)
844 view

 

          รวมพื้นที่ของแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ มีพื้นที่ป่าชายเลนรวมประมาณ 7,197 ตร.กม. คิดเป็น 5.2 เปอร์เซนต์ ของป่าชายเลนทั่วโลก (150,000 ตร.กม.) พบในประเทศต่างๆ เช่น สาธารณรัฐเคนยา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นต้น
          Mangrove forests of the East Africa, including East and South Africa, are about 7,197 km2, accounting for approximately 5.2 % of the global mangrove forests (150,000 km2). Countries where mangrove forests are found: Kenya, Tanzania, Mozambique, South Africa, etc.

          Avicenniagerminans เป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงถึง 10 ม. มีรากหายใจคล้ายหมุดจำนวนมาก โผล่เหนือผิวดิน ยาวถึง 20 ซม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปใบหอก สีเขียวแกมเหลืองอมสีเทาทึมๆ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มีขนปกคลุม ผลเป็นผลแห้งแตก เมล็ดงอกขณะที่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่
          Avicenniagerminans grows as shrub to small evergreen tree, up to 10 m. tall. The roots produce pneumatophores rising up to 20 cm. above ground to allow oxygen to get to the roots during periods of flooding. The leaves are arranged decussately, lanceolate in shape, dull grayish yellow-green in colour. Petals are yellowish white and pubescent. The fruit is a capsule. The seeds germinate while still attached to the parent plant.

          Conocarpus erectus มีการกระจายพันธุ์ได้กว้างตามสังคมพืชชายฝั่ง ตั้งแต่เขตร้อนของอเมริกาถึงแอฟริกาตะวันตก เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้น ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง สูง 4-20 ม. พืชชนิดนี้มี 2 รูปแบบ คือแบบที่มีใบสีเขียวปกติ และแบบที่ใบมีสีเงินซึ่งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
          Conocarpus erectus is widely distributed in coastal plant communities in tropical America and West Africa. It is an evergreen shrub or tree with a spreading crown. It can grow 4-20 m. tall. There are two forms of the tree, one with green leaves and one with silvery leaves. The latter one is commonly used as ornamental.

          Lagunculariaracemosa เป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงถึง 12 ม. เรือนยอดกลมหรือแผ่กว้างไม่เป็นระเบียบ มักมีรากหายใจคล้ายหมุด โผล่เหนือผิวดิน ใบเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี โคนและปลายใบมนเกลี้ยง เส้นใบไม่เด่นชัด ก้านใบสีแดงเรื่อๆ และมีต่อม 2 ต่อม กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปไข่กลับหรือรูปรี มีร่องตามยาวผล บางครั้งเมล็ดงอกขณะที่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่
          Lagunculariaracemosa can be seen as shrub to medium evergreen tree, up to 12 m. tall, with rounded or irregular spreading crown. Pneumatophores, the breathing roots rising up above ground, are often present. The leaves are arranged oppositely, elliptic in shape, rounded at both ends, glabrous, without visible veins. The petiole is reddish, with 2 raising gland-dots. Petals are 5, whitish. The fruits are drupaceous, obovate or almond-shaped and longitudinally grooved. The seeds sometimes germinate while still attached to the parent plant

          Rhizophora mangle โดยทั่วไปแล้วเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 5-10 ม. แต่อาจพบสูงได้ถึง 20-30 ม. หรือมากกว่า และมีรากค้ำยันสูง 2-4.5 ม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก มีหูใบร่วมหุ้มยอดอ่อนยาว 2.5-5 ซม. แผ่นใบรูปรี เกลี้ยง ด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง ขอบใบม้วนลงด้านล่างเล็กน้อย กลีบดอกสีเหลืองซีด มีกลิ่นหอมเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบานประมาณ 2 ซม. ผลรูปกรวย สีน้ำตาลดำ ยาวประมาณ 3 ซม. มีกลีบเลี้ยงติดคงทน เมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่ ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว 20-30 ซม.
          Rhizophora mangle is normally a small evergreen tree 5-10 m. tall, but can grow to 20-30 m. (and even more) tall, with arching stilt roots 2-4.5 m. high. The leaves are arranged decussately, having terminal interpetiolar stipules, elliptic in shape, glabrous, shiny green above and yellowish green beneath. Leaf margins are slightly rolled under at edges. Flowers are pale yellow, slightly fragrant, about 2 cm. across. Fruits are dark brown, conical, about 3 cm. long, with enlarged curved sepals, viviparous. The propagules fall when they are 20-30 cm. long

          Rhizophoraracemosa มีลักษณะใกล้เคียงกับRhizophora mangle ต่างกันตรงที่ช่อดอกของ R. racemosa มักมี 32-64(-128) ดอกย่อย ในขณะที่ของ R.mangle มีเพียง(2)3(4) ดอกย่อย
          Rhizophoraracemosa is similar to Rhizophora mangle. However, the inflorescencesof R. racemosa usually contain 32-64(-128) florets while that of R. mangle contain only (2)3(4) florets.
          
          Ceriopssomalensis เป็นชื่อพ้องของ Ceriopstagal (โปรงแดง) เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 2-15 ม. บางครั้งสูงได้ถึง 20 ม. มีพูพอนขนาดเล็กที่โคนต้นจำนวนมาก บางครั้งมีรากค้ำยัน มักมีรากหายใจรูปหัวเข่า ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก มีหูใบร่วมหุ้มยอดอ่อนลักษณะแบน ยาว 1-2 ซม. แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปรี ปลายใบมนถึงเว้าบุ๋ม โคนใบแหลม เกลี้ยง กลีบดอกสีขาว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง ปลายกลีบมีรยางค์รูปกระบอง 3-4 อัน เมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่ ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว 15-30 ซม. มีสันตามยาว
          Ceriopssomalensis is a synonym of Ceriopstagal which is a small to medium evergreen tree 2-15 m. tall, but can sometimes grow to 20 m. tall. Trunk bases are with many small buttresses, and usually with knee-like breathing roots. Stilt roots are sometimes present. The leaves are arranged decussately, having a terminal flat interpetiolar stipules of 1-2 cm. long, obovate to elliptic in shape, rounded to notched at tip, acute at base, glabrous. Petals are white and changing to reddish brown when dry. The petal tips are fringed with 3-4 club-shaped appendages. Seeds are viviparous.Thepropagules, with several-longitudinal ridges, fall when they are 15-30 cm. long.