เอเชียตะวันออก (East Asia) เอเชียตะวันออก (East Asia)
1,106 view

 

          มีพื้นที่ป่าชายเลนรวมประมาณ 215 ตร.กม. คิดเป็น 0.1 เปอร์เซนต์ ของป่าชายเลนทั่วโลก (150,000 ตร.กม.) พบในประเทศต่างๆ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีญี่ปุ่นเป็นต้น
          Mangrove forests of the East Asia are about 215 km2, accounting for approximately 0.1% of the global mangrove forests (150,000 km2). Countries where mangrove forests are found: South Korea, North Korea, Japan, etc.

          Sonneratiaapetala เป็นไม้ต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง สูง 15-20 ม. ปลายกิ่งห้อยลง จัดเป็นไม้เบิกนำในพื้นที่ดินเลนงอกใหม่และเป็นไม้โตเร็ว มีรากหายใจคล้ายหมุดยาวจำนวนมาก โผล่เหนือผิวดิน บางครั้งยาวได้ถึง 1.5 ม. ใบเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปใบหอก รูปรี รูปขอบขนาน ถึงรูปใบหอกกลับ เส้นใบไม่เด่นชัด ดอกมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ติดคงทนจนกระทั่งเป็นผล ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีครีม ก้านยอดเกสรเพศเมียโค้ง ยาว 2-3 ซม. ยอดเกสรเพสเมียขนาดใหญ่ มองเผินๆคล้ายร่มหรือดอกเห็ด  ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปร่างกลมแบน ขนาด 2-2.5 ซม. ปลายผลมีส่วนโคนของก้านยอดเกสรเพศเมียติดอยู่ เมล็ดรูปตัวยูในภาษาอังกฤษหรือรูปเคียว
          Sonneratiaapetalai s a medium evergreen tree, to 15-20 m. tall, withpendulous ultimate branchlets.It is regarded asapioneering species that colonizes on newly formed mudflats and a fast-growing species.The tree produces numerous long pneumatophores rising up to 1.5 m. tall above ground. The leaves are oppositely arranged. Leaf shapes vary from lanceolate, elliptic, oblong to oblanceolate. Leaf veins are not prominent. The flowers have no petals, but 4 persistent sepals. Numerous stamens are cream-coloured. The styles are2-3 cm. long, curved, and stigmas are big and look superficially like an umbrella or a mushroom. The fruits are berry, oblate of 2-2.5 cm. in diameter and crowned by style base. The seeds are U-shaped or sickle-shaped.

          Sonneratia x hainanensis เป็นลูกผสมของ Sonneratiaalba (ลำพูทะเล) ×S. ovata (ลำแพน) เป็นไม้ต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูง 4-8 ม.ใบเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรีกว้าง หรือ เกือบกลม หายากที่เป็นรูปไข่กว้าง ยาว 6.5-8 ซม. กว้าง 6-8 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 6 กลีบ กลีบเลี้ยงด้านในสีแดง กลีบดอกสีขาว ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปร่างกลมแบน ขนาด 5-6 ซม. เมล็ดจำนวนมาก มีสถานภาพการอนุรักษ์ซึ่งจัดโดย The IUCN Red List of Threatened Species เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically Endangered species)
          Sonneratia x hainanensisis the hybrid Sonneratiaalba ×S. ovata. It isa small evergreen tree, to 4-8 m. tall. The leaves are oppositely arranged. Leaf shapes arebroadly elliptic or suborbicular, rarely broadly ovate, 6.5-8 cm. long and 6-8 cm. wide.The flowers are 6-merous. Sepals are adaxially red while petals are white. The fruits are berry, oblate of 5-6 cm. in diameter. The seeds are numerous. Its conservation status, assigned byThe IUCN Red List of Threatened Species, is “Critically Endangered species”.

          Kandeliaobovata มีลักษณะทั่วไปคล้าย K. candel (รังกะแท้) ต่างกันที่แผ่นใบเป็นรูปไข่กลับถึงรูปรีแกมรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อดอกบาน และฝักต้นอ่อนมักสั้นกว่า เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงถึง 3 ม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปรีแกมรูปไข่กลับ หายากที่เป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ  ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว15-20 ซม.หายากที่ยาวถึง 23 ซม.
          Kandeliaobovata is generally similar to K. candel except that the leaf shapes areobovate to obovate-elliptic, the sepals are becoming white upon blooming, and the propagules are shorter. It grows as a small evergreen tree, up to 3 m. tall. The leaves are arranged decussately,obovate to obovate-ellipticin shape, rarely obovate-oblong. The propagules fall when they are 15-20 cm. long, rarely up to 23 cm. long.

          Rhizophorastylosa ปกติเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 8-10 ม. แต่อาจพบสูงได้ถึง 30 ม. มีรากค้ำยันสูงถึง 3 ม.ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปรี ยาว 6-14 ซม. กว้าง 3-8 ซม. ขนาดเล็กกว่า Rhizophoramucronata (โกงกางใบใหญ่) เกลี้ยง ด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอมเหลืองและมีจุดสีดำถึงสีแดงเรื่อๆกลีบดอกสีขาว ปลายกลีบมีขน ร่วงเร็ว ก้านชูเกสรเพศเมียยาว 0.4-0.6 ซม. ยาวกว่า R. mucronata (โกงกางใบใหญ่) คำระบุชนิดว่า “stylosa”หมายถึงลักษณะเด่นของก้านชูเกสรเพศเมียที่ค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับพรรณไม้ชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกัน ผลมักสั้นกว่าของ R. mucronata (โกงกางใบใหญ่) เมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่ ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว 20-50 ซม. ส่วนใหญ่มักยาวไม่เกิน 30 ซม. เนื้อไม้สีแดงเข้ม
          Rhizophorastylosa is usually a small evergreen tree 8-10 m. tall, but sometimes can grow up to 30 m. tall, with arching stilt roots to 3 m. high. The leaves are arranged decussately, obovate to elliptic in shape, 6-14 cm. long and 3-8 cm. wide (smaller than Rhizophoramucronata),glabrous and shiny green above, yellowish green and spotted with black to reddish dots below. Petals are white, with wooly marginal hairs, caducous. Styles are 0.4-0.6 cm. long (longer than in R. mucronata). The specific epithet “stylosa” refers to its relatively long style in comparison to that of the other species in this genus. Fruits are generally shorter when compared to R. mucronata, viviparous. The propagules fall when they are 20-50 cm. long, usually shorter than 30 cm. long. The wood is dark read