ป่าชายเลนประเทศไทย (Mangrove of Thailand) ป่าชายเลนประเทศไทย (Mangrove of Thailand)
1,350 view

 

       

          ประเทศไทย (Thailand) มีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 2,500 ตร.กม. คิดเป็น 1.7 เปอร์เซนต์ ของป่าชายเลนทั่วโลก (150,000 ตร.กม.)
          Mangrove forests of Thailand are about 2,500 km2, accounting for approximately 1.7% of the global mangrove forests (150,000 km2)

          โกงกางใบใหญ่ (Rhizophoramucronata) เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม.โคนต้นมีรากค้ำยัน  มีหูใบร่วมหุ้มยอดอ่อนยาว 5-8 ซม. มักมีสีเขียวอ่อน บางครั้งสีแดง ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปรีกว้างถึงรูปขอบขนาน ยาว 8-16 ซม. กว้าง 5-10 ซม.ช่อดอกมี 2-4(-8) ดอกย่อย ก้านช่อดอกยาวพอๆกับก้านใบ กลีบดอกสีขาว ขอบกลีบมีขน  เมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่ ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว 30-60 ซม. ผิวขรุขระ
          Rhizophoramucronata is a large evergreen tree, can grow up to 30 m. tall. Trunk base is supported by looping stilt-roots. The ultimate branchletsare covered byinterpetiolar stipules of 5-8 cm. long, usually pale green, occasionally red. The leaves are arranged decussately, broadly elliptic to oblong in shape, 8-16 cm. long and 5-10 cm. wide. There are 2-4(-8) florets/inflorescence. The peduncle is usually as long as the petiole. Petals are white, with hairy margins. The seeds are viviparous. The rough propagules fall when they are 30-60 cm. long.

          โกงกางใบเล็ก (Rhizophoraapiculata)เ ป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม.โคนต้นมีรากค้ำยัน มีหูใบร่วมหุ้มยอดอ่อนยาว 4-8 ซม. มักมีสีแดง บางครั้งสีเขียว ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปรีถึงรูปกึ่งใบหอก ยาว 7-16 ซม. กว้าง 3-6 ซม.ช่อดอกมี 2 ดอกย่อย ก้านช่อดอกสั้นกว่าก้านใบ กลีบดอกสีขาว ขอบกลีบเกลี้ยง เมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่ ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว 20-40 ซม. ผิวขรุขระเล็กน้อยถึงเรียบ
          Rhizophoraapiculata is a large evergreen tree, can grow up to 30 m. tall. Trunk base is supported by looping stilt-roots. Theultimate branchlets are covered by interpetiolar stipules of 4-8 cm. long, usually red, occasionally green. The leaves are arranged decussately, elliptic-oblong to sublanceolate in shape, 7-16 cm. long and 3-6 cm. wide. There are 2 florets/inflorescence. The peduncle is usually shorter than the petiole. Petals are white, with glabrous margins. The seeds are viviparous. The slightly rough to smooth propagules fall when they are 20-40 cm. long.

          เล็บมือนาง (Aegicerascorniculatum) เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 7 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่กลับ ดอกออกเป็นช่อซี่ร่ม ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลโค้ง คล้ายรูปทรงกระบอกหรือคล้ายเขา ยาว 2-7.5 ซม. สีเขียวอ่อนถึงสีชมพู
          Aegicerascorniculatum cangrow as a shrub or small tree up to 7 m tall. Leaves are simple and alternate, obovate. Flowers are produced as umbellate clusters, white and fragrant. The fruits are curved and cylindrical or horn-shaped, light green to pink in colour and 2-7.5 cm. long.

          ลำพูทะเล (Sonneratia alba) เป็นไม้ต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 3-15 ม. เป็นไม้เบิกนำในพื้นที่ดินเลนงอกใหม่มีรากหายใจคล้ายหมุดจำนวนมาก โผล่เหนือผิวดิน ยาวประมาณ 30 ซม. ใบเรียงตรงข้าม แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง รูปรีถึงรูปไข่ หรือ รูปไข่กลับ ยาว 4-10 ซม. กว้าง 3-7 ซม. ปลายใบเว้าเล็กน้อย กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5-8 กลีบ โคนกลีบเลี้ยงด้านในสีแดง กลีบดอกสีขาว หรือมีสีชมพู่เรื่อๆที่ปลายกลีบ ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปร่างกลมแบน ขนาด 4-6 ซม. เมล็ดรูปดาบ
          Sonneratia alba is a small tomediumevergreen tree, to 3-15 m. tall. It is regarded as a pioneering species that colonizes on newly formed mudflats. Pneumatophores are numerous, rising up to about 30 cm. tall above ground.The leaves are leathery, oppositely arranged. Leaf shapes are elliptic to ovate or obovate, 4-10 cm. long and 3-7 cm. wide, with a slightly recurved apex. The flowers are 5-8-merous. Base of sepals are adaxially red. Petals are white or white with a pinkish tip. The fruits are berry, oblate of 4-6 cm. in diameter. The seeds are falcate.

          ฝาดดอกขาว (Lumnitzeraracemosa) ลักษณะทั่วไปคล้ายฝาดดอกแดง (L.littorea) ต่างกันที่ใบมีสีเขียวสดและอวบหนากว่าและมีดอกสีขาว เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงถึง 8 ม. ใบเรียงเวียนเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายกิ่ง แผ่นใบรูปช้อนถึงรูปใบหอกกลับ หรือรูปไข่กลับ ด้านบนเกลี้ยง สีเขียวอ่อน ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว ผลรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1-2 ซม. กว้าง 0.5-0.8 ซม. ทั้งฝาดขาวและฝาดแดงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
          Lumnitzeraracemosa is generally similar to L. littorea except that the leaves are bright green and fleshier, and the flowers are white. It grows as a shrub or small evergreen tree, up to 8 m. tall. The leaves are spirally arranged, densely crowded at apices of branchlets, spatulate to oblanceolate or obovate in shape, pale green and glabrous adaxially. Flowers are fragrant. There are 5 white petals. The fruits are ellipsoid or ovoid, 1-2 cm. long and 0.5-0.8 cm wide. Both L. racemosa and L. littorea are popularly grown as ornamental plants.

          หงอนไก่ทะเล (Heritieralittoralis) เป็นไม้ต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 ม. โคนต้นมักมีพูพอนแผ่เป็นแผ่นแบนและคดไปมาใบเรียงสลับถึงเรียงเวียน ด้านบนเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง สีเขียว ด้านล่างมีเกล็ดสีขาวเงินปกคลุมแผ่นใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน รูปรี หรือรูปไข่ ยาว 10-20ซม. กว้าง 5-10ซม. ดอกแยกเพศ ขนาดเล็ก มีขนรูปดาวปกคลุม ผลแห้งสีน้ำตาลอมเหลือง กึ่งรูปทรงรี เกลี้ยง มีสันหรือหงอนด้านหนึ่งของผลโดยเฉพาะที่ตอนปลายผล
          Heritieralittoralis is a species of smallto medium evergreen tree, growing to 5-15 m. tall. Trunk bases are usually withthin, wavy and ribbon-like buttresses. Leaves are alternate to spiral, glabrousor nearly so and green above, covered with silver-white scales beneath. Leaf shapes are oblong-lanceolate, elliptic, or ovate, 10-20 cm. long and 5-10 cm. wide. Flowers are unisexual, small, covered with stellate hairs. Drying fruitsare yellowish-brown, nearly ellipsoid, glabrous, with a raised keel on one side particularlythe apical part.

          โปรงแดง(Ceriopstagal)เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 2-15 ม. บางครั้งสูงได้ถึง 20 ม. มีพูพอนขนาดเล็กที่โคนต้นจำนวนมาก บางครั้งมีรากค้ำยัน มักมีรากหายใจรูปหัวเข่าใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก มีหูใบร่วมหุ้มยอดอ่อนลักษณะแบน ยาว 1-2 ซม. แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปรี ปลายใบมนถึงเว้าบุ๋ม โคนใบแหลม เกลี้ยง กลีบดอกสีขาว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง ปลายกลีบมีรยางค์รูปกระบอง 3-4 อัน เมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่ ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว 15-30 ซม. มีสันตามยาว
          Ceriopssomalensis is a synonym of Ceriopstagalwhich is a small to medium evergreen tree 2-15 m. tall, but can sometimes grow to 20 m. tall. Trunk bases are with many small buttresses, and usually with knee-like breathing roots. Stilt roots are sometimes present. The leaves are arranged decussately, having a terminal flat interpetiolar stipules of 1-2 cm. long, obovate to elliptic in shape,rounded to notched at tip, acute at base, glabrous. Petals are white and changing to reddish brown when dry. The petal tips are fringed with 3-4 club-shaped appendages.Seeds are viviparous. The propagules, with several-longitudinal ridges, fall when they are 15-30 cm. long.

          รังกะแท้ (Kandeliacandel) เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงถึง 7 ม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปรีถึงรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ยาว 6-16 ซม. กว้าง 3-6 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ (4)5 กลีบ กลีบดอกสีขาว แยกเป็น 2 พูลึก แต่ละพูลักษณะเป็นริ้ว เมล็ดงอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่กับต้นแม่ฝักต้นอ่อนหล่นเมื่อมีขนาดยาว 20-40 ซม.กว้าง 0.7-0.9 ซม.
          Kandeliacandel is a shrub or small evergreen tree, up to 7 m. tall. The leaves are arranged decussately. Leaf shapes areelliptic-oblong to oblong-lanceolate, 6-16 cm. long and 3-6 cm. wide. The flowers are (4)5-merous. Petals are white, deeply bi-lobed and each lobe is fringed. Fruits are viviparous.Thepropagules fall when they are 20-40 cm. long and 0.7-0.9 cm. wide.

          แสมขาว (Avicenniaalba) เป็นไม้ต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง10-20 ม. โคนต้นไม่มีพูพอน มีรากหายใจคล้ายหมุดจำนวนมาก เป็นไม้เบิกนำในพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปรีแกมรูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 5-15 ซม. กว้าง 3-5 ซม. ด้านบนเกลี้ยง สีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างมีขนสีเทาหรือสีขาวนวลปกคลุม โคนใบแหลมหรือรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ สีเหลืองอมส้ม ผลเป็นผลแห้งแตก รูปทรงคล้ายกรวย ยาว 2.5-5 ซม. กว้าง 1.5-2 ซม. ค่อนข้างแบน ปลายผลมักโค้ง มีขนปกคลุม
          Avicenniaalba is a medium to large evergreen tree,10-20 m. tall. Trunk bases are without buttresses. The roots produce numerous pneumatophores. It is regarded asapioneering species that colonizes on newly formed mudflats. The leaves are arranged decussately. Leaf shapes are lanceolate-elliptic to lanceolate-oblong, 5-15 cm. long and 3-5 cm. wide, glabrous and shiny dark green above, covered with gray or creamy white hairs below, acute to cuneate at base, entire margins, and acute to acuminate apex. Sepals are 5. Petals are 4, orange-yellow. The fruit is a capsule,conical in shape with an elongatedand usually curved beak, somewhat flattened, hairy.

          ใบพาย (Aegialitisrotundifolia) เป็นไม้ต้นกึ่งไม้พุ่มไม่ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูง 1-2 ม. เรือนยอดรูปกรวย โคนต้นคล้ายกระบอง ใบเรียงเวียน แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง รูปไข่กว้างถึงค่อนข้างกลม ยาว 6-10 ซม กว้าง 4-8 ซม. ก้านใบเป็นครีบ ยาว 7-10 ซม. ดอกสีขาว ผลเป็นผลแห้งแตก รูปทรงกระบอก ยาว 4-7 ซม. กว้าง 0.2-0.4 ซม. มีสัน 5 สันตามยาวผล ผลสุกสีน้ำตาลแดง มีสถานภาพการอนุรักษ์ซึ่งจัดโดย The IUCN Red List of Threatened Species เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened)
          Aegialitisrotundifolia is a small evergreen shrubby tree, to 1-2 m. tall. The tree crown is funneliform. The trunk base is swollen, but gradually narrows to give the appearance of a club. The leaves are spirally arranged, leathery, glabrous, broadly ovate to somewhat globose in shape, 6-10 cm. long and 4-8 cm. wide. Petioles are winged, 7-10 cm. long. The flowers are white. The fruit isa capsule, columnar, 4-7 cm. long and 0.2-0.4 cm. wide, longitudinally 5-ridged, turning reddish brown when mature. Its conservation status, assigned byThe IUCN Red List of Threatened Species,is “Near Threatened”.