มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ครั้งที่ 1/2564

  • 25 มี.ค. 2564
  • 93
มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ครั้งที่ 1/2564

​          วันที่ 25 มีนาคม 2564 มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ครั้งที่ 1/2564 ณ ที่ทำการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ชั้น 2 อาคารบ้านจงรักษ์ ถนนระนอง 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระประชุม ดังนี้
เรื่อง เพื่อทราบ
          1. รายงานการช่วยเหลือ
​          2. รายงานสถานะทางการเงิน
​          3. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จำนวนเงิน 50,000 บาท ภายใต้โครงการ คนไทยไร้ e-waste 
เรื่องเพื่อพิจารณา
​          1. การขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 14 ราย
​          2. การครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และการยื่นคำร้องขอประกาศมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เป็นองค์กรสาธารณกุศล