มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดโครงการค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (Ranger youth camp) ปีที่ 1 ณ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ และรร.ทหารสื่อสารและสวนพฤกษศาสตร์พุแค

  • 3 ก.พ. 2563
  • 190
มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดโครงการค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (Ranger youth camp) ปีที่ 1 ณ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ และรร.ทหารสื่อสารและสวนพฤกษศาสตร์พุแค

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (Ranger youth camp) ปีที่ 1 โดยนำเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ร่วมเรียนรู้ในภาคทฤษฎี เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลภายใต้แนวคิด “ปลูกป่าในใจเยาวชน” โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ และภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนทหารสื่อสารและสวนพฤกษศาสตร์พุแค เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เยาวชนได้ลงมือปลูกป่าและเพาะเมล็ดพันธุ์พืชด้วยตนเอง รวมถึงได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติในครั้งนี้ด้วย