พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ได้สนับสนุนให้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

  • 22 ม.ค. 2563
  • 190
พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ได้สนับสนุนให้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

         พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ได้สนับสนุนให้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โดยขอให้ดำเนินการจัดโครงการภายใต้แนวคิด "ปลูกป่าในใจเยาวชน" และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้เชิญตัวแทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เกิดจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ และมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง