ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564
ช่วงเทศกาลปีใหม่

 1. วันที่ 28 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล รวม 40 จุด ในจังหวัดชายฝั่งทะเล และพัทลุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางและท่องเที่ยวทางทะเลอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดสถานที่ ผู้รับผิดชอบ และเบอร์ติดต่อ
 2. วันที่ 31 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 เปิดให้เข้าชม ฟร๊ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) แหลมพันวา จ.ภูเก็ต www.phuketaquarium.org
 3. วันที่ 31 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 เปิดให้เข้าชม ฟรี ป่าชายเลนในเมือง 11 แห่ง 10 จังหวัด
  3.1 พระเจดีย์กลางน้ำ (ระยอง)
  3.2 ทุ่งโปรงทอง (ระยอง)
  3.3 ป่าในเมือง (ชลบุรี)
  3.4 ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน (สมุทรสงคราม)
  3.5 บ้านแหลม (เพชรบุรี)
  3.6 แหลมโพธิ์ (สุราษฎร์ธานี)
  3.7 บ้านโคกไร่ (สงขลา)
  3.8 ป่าในเมือง (ปัตตานี)
  3.9 ป่าวังหม้อแกง (พังงา)
  3.10 เขาขนาบน้ำ (กระบี่)
  3.11 ป่าตำมะลัง (สตูล)

 4.